PGNiG Energia planuje zainwestować w biogazownie jeszcze w tym roku

Spółka chce tłoczyć biogaz do gazociągów. Projekt biogazowni, wyposażonej w system uzdatniania gazu, jest w analizowany. Jeśli inwestycja bedzie opłacalna, jej realizacja jest możliwa w przeciągu roku.  – PGNiG w pierwszej kolejności chciałoby przeprowadzić taki pilotaż, który pozwoliłby na zatłaczanie biogazu z biogazowni do gazociągu. Chcielibyśmy, żeby była to biogazownia 1-2 MW, która zamiast jednostki kogeneracyjnej na końcu miałaby system…Continue reading PGNiG Energia planuje zainwestować w biogazownie jeszcze w tym roku