Dzisiaj jest
Poniedziałek, 18.12.2017
Imieniny obchodzą: Olimpia, Łazarz
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Aktualności
Biblioteka
Biogazownie
Prawo i pieniądze
Wydarzenia
Slide background

BIOGAZ

Slide background

BIOGAZ

Biogazownia rolnicza krok po kroku - Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej - Hortpress - Patroni medialni: Agrotechnika, Sad Nowoczesny, Owoce, Warzywa Kwiaty, Partnerzy projektu: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, WOLF System
Aktualności, Biogazownie
Biogazownie mogą być przyszłością rynku odnawialnych źródeł energii

Biogazownie mogą być przyszłością rynku odnawialnych źródeł energii

Najbliższe miesiące dzięki wejściu w życie ustawy o OZE mogą okazać się przełomowe dla rynku odnawialnych źródeł energii. Chociaż zapowiedź kolejnej nowelizacji ustawy może trochę hamować optymizm firm z branży. Dziś zainstalowana moc OZE w Polsce przekracza 6 GW. Większość pochodzi z elektrowni wiatrowych, jednak biorąc pod uwagę warunki klimatyczno-gruntowe i ekonomicznie korzystniejsze mogą być biogazownie – przekonuje Ryszard Rabiega z Bio Power.

4 maja weszła w życie ustawa o OZE, już teraz trwają jednak prace nad jej nowelizacją. Projekt ma zostać przesłany do Sejmu jeszcze przed wakacjami. Zdaniem eksperta może to wprowadzić niepokój na rynku i zahamować rozwój zielonej energii.

Na ustawę czekaliśmy 4 lata, a to doprowadziło do pewnej stagnacji. Potencjalni inwestorzy czekali do momentu, aż się pojawiła. Dopiero co weszła w życie, a już się mówi o jej nowelizacji, czyli znów wchodzimy w obszar niepewności – ocenia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Ryszard Rabiega, prezes Bio Power.

Rynek odnawialnych źródeł energii w Polsce, choć systematycznie się rozwija, to jest niewielki. Dane Urzędu Regulacji Energetyki wskazują, że na koniec marca tego roku moc zainstalowanych OZE nieznacznie przekroczyła 6 GW. Stabilność prawna powinna wpłynąć na znacznie większą dynamikę.

– Zobaczymy, czy w związku z tym odnawialna energetyka będzie się rozwijała na takim poziomie jak u naszych sąsiadów – mówi Rabiega.

W Niemczech od 2000 roku, czyli od momentu wejścia w życie ustawy o wsparciu OZE, do 2012 roku zainstalowana moc wszystkich źródeł zielonej energii wzrosła siedmiokrotnie z 10,8 GW do ponad 76 GW – wynika z danych przytaczanych w raporcie Ośrodka Studiów Wschodnich.

Zdaniem prezesa Bio Power istotne jest to, by przekonać cały sektor energetyki do odnawialnych źródeł energii. Jak podkreśla, wielu przedsiębiorców jest do nich sceptycznie nastawionych, ponieważ energetyka odnawialna kojarzy im się głównie z energią wiatrową i słoneczną, a to budzi wątpliwości, czy polskie warunki klimatyczne są do tego odpowiednie.

Nasza energetyka oparta jest głównie na węglu, a jednostki wytwórcze oparte o to paliwo mają ograniczone możliwości regulacji. Nie są w stanie działać bezzwłocznie i dostosować produkcji energii do pogody, bo powoduje to perturbacje w prowadzeniu systemu. Dlatego nie dziwię się, że są pewne opory ze strony ludzi znających się na elektroenergetyce, żeby współpracować z takimi właśnie rodzajami źródeł w tej chwili – mówi Ryszard Rabiega. – Biorąc pod uwagę wszelkie za i przeciw, najbardziej efektywnym i profesjonalnym źródłem energii elektrycznej i ciepła są biogazownie.

W Polsce zdecydowana większość odnawialnej energii pochodzi wciąż z elektrowni wiatrowych (3,9 GW z łącznie 6,1 GW). Elektrownie na biogaz odpowiadają zaledwie za 190 MW, w porównaniu do 2011 roku to wzrost o 87 MW, jednak to wciąż niewiele. W Niemczech biomasa ma największy udział w produkcji energii końcowej brutto z OZE (67 proc.) Wykorzystuje się ją do produkcji biopaliw oraz ponad 90 proc. ciepła z odnawialnych źródeł. W produkcji energii elektrycznej biomasa zajmuje drugie miejsce spośród odnawialnych źródeł energii – wynika z raportu OSW.

Jak jednak podkreślają eksperci, nowe prawo nie sprzyja rozwojowi sieci biogazowni w kraju, trudno więc liczyć na inwestycyjny boom w tym segmencie.

Firma Bio Power przy współudziale partnerów zamierza budować na Zamojszczyźnie sieć biogazowni, tworząc tam spółdzielnię energetyczną. Celem inwestycji jest budowa kompleksu 12 elektrowni biogazowych połączonych autonomiczną siecią. Podzielona jest na kilka etapów, w których wybudowane zostaną węzły trzech jednostek wytwórczych na terenie jednej gminy. Prąd wytworzony z tych źródeł ma zasilać budynki użyteczności publicznej, oświetlenie uliczne i większość gospodarstw domowych.

Źródło: newseria.pl

 

 

 

 

Aktualności, Prawo i pieniądze
Prezydent podpisał ustawę o OZE

Prezydent podpisał ustawę o OZE

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w środę ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) – poinformowała jego Kancelaria. Ustawa pozwoli uzyskać do 2020 r. 15 proc. udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii.

OZE to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Jej celem jest m.in. 20-proc. udział tych źródeł w finalnym zużyciu energii. Dla Polski ten cel jest nieco niższy – średnio 15,5 proc. Źródła odnawialne na razie są droższe od konwencjonalnych, i aby się rozwijały, trzeba je wspierać, czyli dotować. Ustawa m.in. kompleksowo reguluje te kwestie. Czytaj więcej

Aktualności
Jabłka do biogazowni – potrzebne rekompensaty

Jabłka do biogazowni – potrzebne rekompensaty

Mirosław Maliszewski, poseł PSL i prezes Związku Sadowników RP, ocenił, że nadpodaż jabłek powinno kierować się do biogazowni rolniczych, a sadownicy powinni otrzymywać za nie rekompensatę. Poseł proponuje, aby cześć produkcji jabłek kierować do biogazowni rolniczych, za co sadownikom powinna przysługiwać rekompensata na poziomie 0,4 – 0,5 zł na kilogramie. Prezes Związku Sadowników RP ocenia, że w ten sposób można by wygenerować dodatkowy zbyt na 250 tys. ton jabłek i szacuje, że dopłaty do jabłek sprzedawanych do biogazowni kosztowałyby około 100 mln zł.  Zdaniem posła PSL, to rozwiązanie stanowiłoby antidotum na problem embarga na jabłka wprowadzonego przez Rosję.
Zagospodarowanie części zbiorów jako surowiec dla biogazowni wydało nam się dobrym pomysłem. Jako sadownicy przeprowadziliśmy rozeznanie czy biogazownie mogłyby i chciałyby przerabiać nasze jabłka. Spotkaliśmy się z pozytywnym odzewem. Dlatego podnosimy propozycję, aby w ramach środków krajowych lub europejskich skierować część jabłek do produkcji energii.  Poseł PSL dodaje, że jedna z grup producenckich współpracuje już z biogazowniami, którym sprzedała do tej pory w ramach unijnych rekompensat około 4 tys. ton jabłek.

źródło: cire.pl / gramwzielone.pl

Czytaj więcej

Aktualności
Problemy pozyskania biogazu rolniczego

Problemy pozyskania biogazu rolniczego

Znaczna część działań w sektorze biogazowym związana jest z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Jednym z takich działań jest przyjęcie w dniu 13 lipca 2010 r. przez Radę Ministrów dokumentu pn. „Kierunku rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010–2020”, który zakłada, że w każdej polskiej gminie do 2020 r. powstanie średnio jedna biogazownia wykorzystująca biomasę pochodzenia rolniczego przy założeniu posiadania przez gminę odpowiednich warunków do uruchomienia takiego przedsięwzięcia. Zasadniczym elementem „Kierunków rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010–2020” jest optymalizacja systemu prawno-administracyjnego w zakresie zakładania
biogazowni rolniczych w Polsce oraz wskazanie możliwości współfinansowania tego typu instalacji ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i Unii Europejskiej, dostępnych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Czytaj więcej

Aktualności
Szacowanie wydajności biometanu z zielonki, kiszonki i siana z runi łąkowej

Szacowanie wydajności biometanu z zielonki, kiszonki i siana z runi łąkowej

Ilość wytworzonego biogazu i zawartego w nim biometanu, jest uzależniona od ilości składników organicznych w substracie. Każdy substrat zawiera dwa podstawowe składniki, a mianowicie wodę i suchą masę (substrat = woda + sucha masa). W skład suchej masy wchodzą składniki organiczne, które określa jako substancja organiczna (SO) i składniki mineralne określone jako popiół surowy (PS). Według podstawowej analizy pasz, w skład substancji organicznej wchodzą cztery frakcje: białko ogólne (BO), tłuszcz surowy (TS), włókno surowe (WS) i związki bezazotowe wyciągowe (BNW). Czytaj więcej

Aktualności
Ustawa OZE w marcu 2015?

Ustawa OZE w marcu 2015?

Pod koniec I kwartału przyszłego roku może zacząć obowiązywać nowa ustawa o OZE – ocenia Andrzej Czerwiński, poseł PO. Ustawa po pracach komisji sejmowych została skierowana do drugiego czytania. Sejm będzie jeszcze głosował nad poprawkami, ale poseł ma nadzieję, że trzon tej ustawy pozostanie bez zmian. Czytaj więcej

Aktualności
Ustawa OZE trafi do prezydenta do końca stycznia

Ustawa OZE trafi do prezydenta do końca stycznia

W środę 10 grudnia miało miejsce posiedzenie sejmowej podkomisji specjalnej dotyczące ustawy OZE. Drobne poprawki wniesione do dokumentu nie zmieniły jednak istoty nowego systemu wsparcia. Obecnie dokument jest w rękach komisji, z których trafi na głosowanie posłów i docelowo zostanie ona przekazana prezydentowi.

Czytaj więcej

Aktualności
20% cel udziału OZE w Polsce do 2030 roku?

20% cel udziału OZE w Polsce do 2030 roku?

Udział energii ze źródeł odnawianych ma nadal rosnąć po 2020 roku – przewiduje projekt nowej Polityki energetycznej Polski. To istotna zmiana stanowiska rządu. Jaki cel na 2030 przewiduje ministerialny dokument?

Polska po 2020 roku nadal będzie zwiększać udział energetyki odnawialnej w krajowym miksie energetycznym – wynika z wypowiedzi wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. – Mówimy o dalszym rozwoju OZE, stawiamy na źródła na polskich surowcach i rozproszone. Chcemy aby energetyka odnawialna tworzyła miejsca pracy w Polsce, była oparta o polską technologię, maksymalnie wykorzystywała krajowy potencjał i to nie tylko wiatrowy ale także np. w oparciu o biomasę – powiedział portalowi WysokieNapeicie.pl w kuluarach konferencji Power Ring. Czytaj więcej

Aktualności
Zagospodarowanie pozostałości pofermentacyjnej z biogazowni rolniczej

Zagospodarowanie pozostałości pofermentacyjnej z biogazowni rolniczej

Zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 tekst jednolity) każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu
odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.

Czytaj więcej

Aktualności
Definicja i właściwości pozostałości pofermentacyjnej

Definicja i właściwości pozostałości pofermentacyjnej

W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie biogazowniami rolniczymi. Obok głównego produktu, jakim jest biogaz rolniczy, w biogazowni powstają również produkty uboczne, które mogą być w odpowiedni sposób wykorzystane. Już na etapie planowania biogazowni rolniczej należy mieć na uwadze powstawanie pozostałości pofermentacyjnej i sposób jej zagospodarowania. Pozostałość pofermentacyjna stanowi wysokowartościowy nawóz. Dlatego też gospodarka pozostałością pofermentacyjną podlega takim samym zasadom formalno-prawnym jak nawóz naturalny. Czytaj więcej

Aktualności, Biogazownie
Budowa biogazowni koło Giżycka

Budowa biogazowni koło Giżycka

W miejscowości Pierkunowo koło Giżycka budowana jest biogazownia o mocy 0,5 MW. Inwestorem jest Gospodarstwo rolne Perkun sp. z o.o, a generalnym wykonawcą firma Mutag Polska sp. z o.o. W październiku zakończono prace budowlane. Na dzień dzisiejszy udało się już zbudować budynek socjalny, kontener z ko generatorem, zbiorniki oraz podajnik substratów stałych. Na zdjęciu  budynek socjalny i kontener. O dalszych etapach budowy będziemy Państwa informować.

Aktualności, Biogazownie
Biogazownia w Brzeżnie

Biogazownia w Brzeżnie

W województwie zachodniopomorskim w miejscowości Brzeżno koło Świdwina, zbudowano biogazownię  o mocy  0,8 MW.  Rozruch tej inwestycji rozpocznie się po odbiorze obiektu przez nadzór budowlany (jeszcze w tym roku lub na początku 2015). Inwestorem jest firma Petromix sp. z o.o. właściciel gospodarstwa rolnego. Generalnym wykonawcą jest Bio-energetyka sp. z o.o.

Aktualności, Prawo i pieniądze
Rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich

Rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich

W związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w działaniu „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w PROW 2007–2013 w wysokości 17 250 000 EUR na realizację polityki rozwoju obszarów wiejskich związanego z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych możliwe będzie wsparcie inwestycji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich. Czytaj więcej

Aktualności, Wydarzenia
Polski Kongres Energii Odnawialnej

Polski Kongres Energii Odnawialnej

25 listopada 2014 roku w Łodzi odbędzie się Polski Kongres Energii Odnawialnej. Organizatorem tego wydarzenia jest firma, której misją jest działanie na rzecz rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii oraz wszelkich inwestycji proekologicznych. Firma świadczy usługi z zakresu doradztwa strategicznego przy inwestycjach ekologicznych, wspiera małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz jednostki rządowe i samorządowe we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, które mają pozytywne oddziaływanie na środowisko.

Podczas  kongresu zostaną poruszone następujące zagadnienia: 

– Jak nowe cele polityki klimatycznej UE wpłyną na rozwój OZE w Polsce?
– Doświadczenia polsko-niemieckie w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej
– Rozwój nowych technologii pozyskiwania energii odnawialnej oraz programy wsparcia dla mikroinstalacji OZE.

Źródło: http://energiajutra.eu/kongres

 

Aktualności
XX Międzynarodowa konferencjia naukowa

XX Międzynarodowa konferencjia naukowa

23-24 września 2014 r odbyła się jubileuszowa XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marka Sawickiego nt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu”. Czytaj więcej

Aktualności, Biogazownie
Wydzielanie związków chemicznych z biogazowni

Wydzielanie związków chemicznych z biogazowni

Malejące zasoby konwencjonalnych nośników energii, w tym ropy, gazu zimnego i węgla, oraz wymogi ochrony środowiska, stanowią potrzebę pozyskiwania prądu i ciepła z alternatywnych źródeł. Przy czym ze względu na deficyt surowców stosowanych w syntezie półproduktów w wielu gałęziach przemysłu (produkcja tworzyw sztucznych, środków chemii gospodarstwa domowego, przemysł kosmetyczny, paszowy oraz nawozowy) szczególną uwagę zawraca możliwość odzysku określonych składników z biomasy roślinnej i odpadowej oraz ich gospodarcze wykorzystanie. Interesującym rozwiązaniem jest przy tym biogazownia pomysłu ITP Poznań, której dodatkowym produktem są substancje chemiczne wyizolowane z masy fermentacyjnej i pofermentacyjnej na cele przemysłowe. Należy podkreślić, że tego typu rozwiązanie jest nowatorskie, dotąd niepraktykowane, wymaga więc przeprowadzenia prac badawczych. Ich celem ma być identyfikacja substancji wyizolowanych z mieszaniny fermentacyjnej i pofermentacyjnej oraz ich przemysłowe zagospodarowanie.

Czytaj więcej

Aktualności, Biogazownie
Potencjał substratów do produkcji biogazu na Ukrainie i w Polsce

Potencjał substratów do produkcji biogazu na Ukrainie i w Polsce

W Polsce i na Ukrainie istnieje pilna potrzeba wykorzystania naturalnych źródeł energii oraz zintensyfikowania programów ochrony środowiska. Dużą szansę stwarza rolnictwo i chów zwierząt. Podstawowym celem rolnictwa i chowu jest produkcja żywności. Intensywna uprawa roślin i chów zwierząt związane są z produkcją odpadowej biomasy. Biomasa ta może być użyta jako substrat do produkcji biogazu. Po oczyszczeniu biogaz może stać się substytutem gazu ziemnego. Wytwarzanie i wykorzystanie biogazu wpisuje się doskonale w filozofię energetyki prosumenckiej i rozproszonej. Wytworzony i oczyszczony biogaz może być wykorzystany jako CNG do napędu silników gazowych. W dobie kryzysu energetycznego szczególnego znaczenia nabiera przegląd możliwości wytwarzania i zastąpienia gazu ziemnego biogazem. Również przeglądu wymaga finansowanie dotychczasowe energetyki biogazowej. W pracy przedstawiono potencjał wytwarzania biogazu w Polsce i na Ukrainie. Biogaz staje się ważnym motorem napędu wielu inicjatyw społecznych. W Polsce i na Ukrainie jest dostatecznie dużo substratów do produkcji biogazu i należy ponownie nad tym problemem się pochylić.
Czytaj więcej

Aktualności, Wydarzenia
Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ „Przyjazna Energia w domu i zagrodzie”

Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ „Przyjazna Energia w domu i zagrodzie”

12 października 2014 r. w  Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Marszewie odbyły się Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ „Przyjazna Energia w domu i zagrodzie”. Jesienne targi są jedną z wielu imprez organizowanych w tej miejscowości, i trzecią edycją targów w ciągu roku. Odbywa się także wiosenna i letnia edycja targów. Na tej wystawie wydawnictwo Hortpress prowadziło akcję edukacyjno-informacyjną na temat biogazowni rolniczych. Nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Rolnicy chętnie wypełniali ankiety, oglądali makietę biogazowni, zadawali pytania oraz odbierali upominki.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

 

Czytaj więcej

Aktualności
Targi Poleko 2014 – relacja

Targi Poleko 2014 – relacja

W dniach 14-17.10.2014 w Poznaniu odbywały się targi POLEKO – Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska. Było to święto branży ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Zarówno ekspozycja, jak i program wydarzeń, stanowiły dla zwiedzających niepowtarzalną możliwość poznania potencjału gospodarczo-ekologicznego Polski oraz innych krajów uczestniczących w targach. Podczas tej imprezy  odbywało się wiele spotkań biznesowych, ale także konferencji, debat i szkoleń. Podczas targów swoją ofertę prezentowały firmy z takich krajów, jak Austria, Dania, Belgia, Niemcy, Polska, Francja, Turcja, Holandia, Włochy, Finlandia, Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Hiszpania, Słowacja, USA, Szwajcaria oraz Litwa. Ekspozycja targów miał na celu wymianę międzynarodowych doświadczeń, prezentację trendów i kierunków, w których będą się rozwijać poszczególne sektory. Wystawę odwiedziło około 14 000 profesjonalistów z 21 krajów. Były to najważniejsze targi ochrony środowiska w Polsce. Czytaj więcej

Aktualności, Prawo i pieniądze
17 mln euro wsparcia na produkcję energii z odnawialnych źródeł energii. Nawet 500 tys. euro na gminę

17 mln euro wsparcia na produkcję energii z odnawialnych źródeł energii. Nawet 500 tys. euro na gminę

Nawet 0,5 mln euro mogą otrzymać do końca przyszłego roku gminy, które zdecydują się na budowę inteligentnych sieci energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ministerstwo Rolnictwa przeznaczy na ten cel łącznie 17 mln euro z unijnych środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W kolejnych latach nacisk na budowę samowystarczalnych sieci prosumenckich będzie w funduszach Regionalnych Programów Operacyjnych. Czytaj więcej

Aktualności, Biogazownie
Biogazownia w Rybołach w gminie Zabłudów

Biogazownia w Rybołach w gminie Zabłudów

W miejscowości Ryboły w gminie Zabłudów 11 września br. nastąpiło oficjalne otwarcie biogazowi rolniczej. Jak powiedział w inauguracyjnym wystąpieniu Tomasz Sikorski, prokurent firmy, pomysł na uruchomienie biogazowi w Rybołach zrodził się w 2011 roku. Na decyzję o jej budowie wpłynęło kilka czynników, m.in. ten, że inwestorzy są również właścicielami dużego gospodarstwa rolnego, zapewniającego dostawy odpowiedniej ilości substratu niezbędnego do produkcji biogazu w postaci gnojowicy, obornika i kiszonki z kukurydzy. Inwestycja została zrealizowana w latach 2012–2014. W skład obiektu wchodzi zbiornik zasypowy (podajnik) do przyjmowania i układ do podawania substratów do komór fermentacyjnych, trzy zbiorniki nakryte kopułami z grubej folii, pod którymi zbiera się biogaz – dwa fermentacyjne o średnicy 30 m i wysokości 6 m oraz jeden pofermentacyjny o średnicy 32 m i wysokości 8 m. Czytaj więcej

Aktualności, Wydarzenia
Jesienne Targi Rolno–Ogrodnicze AGROMARSZ „Przyjazna Energia w Domu i Zagrodzie”

Jesienne Targi Rolno–Ogrodnicze AGROMARSZ „Przyjazna Energia w Domu i Zagrodzie”

W Marszewie k. Pleszewa, 12 października odbędą się Jesienne Targi Rolno–Ogrodnicze AGROMARSZ
„Przyjazna Energia w Domu i Zagrodzie”. W programie targów przewidziane są, m.in. wykłady na temat odnawialnych źródeł energii.  Podczas tej imprezy Wydawnictwo Hortpress wraz z partnerami projektu, będzie prowadziło akcję edukacyjno-informacyjną na temat biogazowni rolniczych. Każdy, kto odwiedzi nasze stoisko, po wypełnieniu krótkiej ankiety, otrzyma w prezencie broszury na temat biogazowni, torbę bawełnianą, długopis oraz zakładkę do książki.

Serdecznie zapraszamy na stoisko Wydawnictwa Hortpress. Czytaj więcej

Aktualności
Biogazownie na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW

Biogazownie na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW

Od 19 do 21 września w podpoznańskich Bednarach odbyła się Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW. To już XVI edycja tej największej, plenerowej imprezy w Europie. Na powierzchni niemal 120 hektarów, swoje produkty prezentowało około 800 wystawców z kraju i z zagranicy. AGRO SHOW od kilku lat pełni rolę najbardziej kompleksowej imprezy rolniczej w Polsce, gdzie oprócz producentów maszyn swoją ofertę prezentują firmy wytwarzające nawozy, środki ochrony roślin, nasiona, a także przedsiębiorstwa z sektora energii odnawialnej i innych branż związanych z rolnictwem. Czytaj więcej

Partnerzy projektu

Grudzień, 2017

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

Nd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Brak wydarzeń